Aankondiging

2019


Hoogaanzienlijke Vrouwe, Hoogaanzienlijke Heer,

Het zal wennen zijn nu de Heerlijkheid en haar honorair ingelanden het zonder de Heer van Harssens moeten stellen. De talrijke blijken van medeleven die het Kapittel ontving, bewijzen dat het verscheiden van Jaap Stienstra op 1 december 2017 velen met droefheid stemde. In de stijl van Jaap zal het Kapittel wel doorgaan met het organiseren van Landdagen.

Sindsdien is de laatste landdag geweest op zaterdag 6 oktober 2018. Zie het archiefWapen Heerlijkheid
Harssens