Aankondiging

2020

Hoogaanzienlijken,

Het voltallige Kapittel der Heerlijkheid Harssens wenst U een goede jaarwisseling en een prachtig 2020, waarin opnieuw een Landdag belegd zal worden. Noteert U alvast de datum in Uw nieuwe agenda: Zaterdag 26 september 2020 (de dag van Cipriaen marteler).
Daarnaast treft u uitnodiging aan voor een lezing in de Ridderzaal van het Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord te Leek op vrijdag 10 januari aanstaande.


Wapen
Heerlijkheid
Harssens