HarssensAan de Honorair Ingelanden en

anderen die de Heerlijkheid Harssens een warm hart toedragen

Geachte heer, geachte vrouwe,

Het Kapittel van de Heerlijkheid Harssens heeft de droeve plicht U mee te delen dat Jaap Stienstra, de Heer van Harssens, in de nacht van 30 november op 1 december in zijn slaap is overleden. Jaap is 94 jaar geworden.

Namens de Heerlijkheid zal het Kapittel een rouwadvertentie plaatsen.

De uitvaart vindt plaats op donderdagmiddag 7 december.
om 13.30 uur begint de kerkdienst in de kerk van Adorp.
Na de dienst vertrekt de rouwstoet naar de begraafplaats van Wierumerschouw, waar vervolgens de ter aardebestelling plaats heeft.

Aansluitend zal er nog bijeenzijn in de Doorrit bij café Hammingh in Garnwerd zijn.

Met gevoelens van dankbaarheid jegens de Heer van Harssens groet ik u,
HK Hein Bekenkamp

Wapen Heerlijkheid
Harssens