Aankondiging

2018 Hoogaanzienlijke Vrouwe, Hoogaanzienlijke Heer,

Het zal wennen zijn nu de Heerlijkheid en haar honorair ingelanden het zonder de Heer van Harssens moeten stellen. De talrijke blijken van medeleven die het Kapittel ontving, bewijzen dat het verscheiden van Jaap Stienstra op 1 december jl. velen met droefheid stemde. In de stijl van Jaap zal het Kapittel wel doorgaan met het organiseren van Landdagen.

De eerstvolgende zal zijn op zaterdag 6 oktober 2018. Noteert en reserveert U die dag alvast. Dit voorjaar zullen we met meer informatie omtrent deze Landdag komen.Wapen Heerlijkheid
Harssens