Aankondiging

2020

Hoogaanzienlijke vrouwe, hoogaanzienlijke heer,
Het Kapittel der Heerlijkheid heeft eerder deze week besloten de aangekondigde Landdag op zaterdag 26 september (de dag van Cipriaen marteler) a.s. tot volgend jaar uit te stellen.
Dat is met spijt in het hart. Niets liever zouden wij U allen een hartelijk welkom willen voorbereiden. Juist de gezelligheid, het heffen van een glas, het gezamenlijk theedrinken en het afsluitende Galadiner vormen essentiële onderdelen van de afgelopen Landdagen. De anderhalve-meter-regel, die we natuurlijk dienen te handhaven, staat lijnrecht tegenover die sfeer van spontaniteit en joligheid, gepaard aan het tot zich nemen van weer nieuw-ontdekte, historische feiten rond de invloedsfeer van Harssens. Wat dacht U van het beoogde centrale thema ‘Winsum, de gefnuikte hoofdstad van Hunsingo’?
Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Volgend jaar willen wij alsnog breed uitpakken. Vanzelfsprekend houden wij U daarvan op de hoogte.

Een hartelijke groet,
Leve Harssens en natuurlijk met het Privilege van den Keizer
HK Hein Bekenkamp


Wapen
Heerlijkheid
Harssens