Aankondiging

2019


Wij berichtten U recentelijk over de Elfde Landdag van de Heerlijkheid Harssens en vroegen U de datum (zaterdag 28 september 2019) reeds in Uw agenda vast te leggen.

Thans is meer duidelijkheid te verschaffen over de invulling van deze ‘Lutje Landdag’ Tevens is de inschrijving tot deelname geopend.
De excursie voert ons, zoals gemeld, langs ‘Verborgen Borgen


Wapen
Heerlijkheid
Harssens