Foto's en Films van de Lutje landdag 2024 te Yesse

Hoogaanzienlijke vrouwe, hoogaanzienlijke heer,
En onze eigen bijdrage aan de opgravingen in Yesse