Harssens volkslied

Harssens-volkslied
Download
of download deze midi naar eigen pc door hierop met de
rechtermuisknop te klikken en "bestand opslaan als" te kiezen

Heerlijkheid Harssens
Herman Colleniusstraat 16
9718 KT Groningen


Heerlijkheid Harssens

ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl
HK H.J.C. Bekenkamp - Minister secretaris
Pluimgraaf
050 312 05 05 – 06 250 630 97

Harssens, 22 juni 2019

Aan alle Honorair Ingelanden van de Heerlijkheid Harssens en anderen die zich wensen te verdiepen in de historie der Verborgen Borgen

Hoogaanzienlijke heer, vrouwe,

Wij berichtten U recentelijk over de Elfde Landdag van de Heerlijkheid Harssens en


De excursie voerde ons langs ‘Verborgen Borgen’.
Na de instructies en toelichting ving deze middagtocht aan. Onderweg waren er op verschillende locaties levendige en ook virtuele toelichtingen door onder meer Syndicus HK Alma en Kluftmeester HK Buursma per Whatsapp Te Harssens werd een heraldische gebeurtenis gepleegd, nameleij het onthullen van het wapenschild van Harssens.
Men ging per eigen vervoer waarbij deelnemers ook zonder eigen gerij konden meerijden en dus toch konden genieten van al die onderweg aan te lichten borgen.
Na afloop was toch weer een echt galadiner met voor ieder een magnetisch wapenschildje op de stoelleuning in het nabij gelegen Spijslokaal aan het Oosterkerkpad 3

Hieronder treft U de nadere bijzonderheden aan van deze middag

PROGRAMMA LUTJE LANDDAG ‘VERBORGEN BORGEN’
12.00-12.45 uur: Inloop en verzamelen vóór Café Spoorzicht aan de Havenstraat 1, 9989 BN te Warffum.
12.45 uur: Opening Lutje Landdag, informatie en toelichting excursieverloop.
13.00-18.00 uur: Excursie vanuit Warffum langs onder meer Klinkenborg, Ewsum, Nittersum, Alma, Harssens (natuurlijk) en Onsta.
18.00 uur: Officieus einde van de Lutje Landdag te Warffum.
 Facultatief: Vanaf 18.15 uur bestaat de mogelijkheid om voor eigen rekening in Het Spijslokaal, naast het museum Het Hoogeland, aan het Oosterkerkpad 3, een diner te genieten.

Tot Harssens,

HK Mertijn Dijkstra HK Maartje Bekenkamp HK Hein Bekenkamp
Minister van Staat Quaestor Probandus Minister secretaris