Aan alle Honorair Ingelanden van de Heerlijkheid Harssens
en anderen die belangstelling toonden voor Harssens

Hoogaanzienlijke vrouwe, hoogaanzienlijke heer,

Het Kapittel van de Heerlijkheid Harssens bereidt momenteel een ‘lutje Landdag’ voor. Er zijn vergaande plannen om op zaterdag 8 juni (de Dag van Medardus bysscup) 2024 een zoektocht naar Verloren Kloosters in het Groningse in te stellen.
Daarbij zullen wij in elk geval het voormalige cisterciënzer vrouwenklooster Yesse in het Groningse Haren aan doen. Laat de archeoloog van dienst daar dan juist enige proefsleuven voor nader onderzoek open hebben liggen. Mogelijk kunnen de Honorair Ingelanden nog een handje meehelpen bodemschatten naar boven te halen.
De traditionele zoektocht naar een eetzaal met de exacte afmetingen van de zaal waar de borgbewoners te Harssens hun banketten plachten te verorberen, lijkt inmiddels gevonden.

Het middagprogramma zal tussen 13.30 en 14.00 uur aanvangen.

Het beoogde afsluitende galadiner grijpt plaats van 18.00 tot 21.00 uur.

  • Reserveert U de Dag van Medardus bysscup (8 juni 2024) in Uw agenda!

U kunt U nu reeds aanmelden via ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl.
Er volgen nog nadere missives, onder meer met een verzoek tot inschrijven en betalen.

Wij zien ernaar uit U bij de aanstaande Lutje Landdag te mogen begroeten.

Met het privilege van den Keizer,
Tot Harssens,

Het Kapittel van de Heerlijkheid Harssens

HK Mertijn Dijkstra - Minister van Staat en Quaestor Probandus a.i.
HK Hein Bekenkamp - Minister secretaris
HK Hilde Westerdijk - Opperhoutvester
HK Harry Brouwer - Kanselier der Orden
HK Redmer Alma - Syndicus
HK Albert Buursma - Kluftmeester
HK Maartje Bekenkamp - Hofmeester tijdens Landdagen