Heerlijkheid Harssens
Herman Colleniusstraat 16,
9718 KT Groningen
www.heerlijkheidharssens.nl

Heerlijkheid Harssens


Zie groeps portret van de dag

Harssens, 13 augustus 2012

Betreffende: nadere aanwijzingen ten behoeve van de Vijfde Landdag
van de Heerlijkheid Harssens op 25 augustus 2012
in opdracht van de Commissie van Instructie

Hoogaanzienlijke heer, vrouwe,

De eerstvolgende Landdag van de Heerlijkheid Harssens nadert thans snel. De Dag van Gorgonius marteler, zaterdag 25 augustus 2012, is ondanks vakantievierenden toch uitgekozen om bijeen te komen. Bij volgende Landdagen zal het Kapittel trachten rekening te houden met de steeds verder uitdijende periode van uitstedigheid onzer belangstellenden. Het Centrale Motto van deze bijeenkomst maakten wij al bekend: “San Gimignano aan de Hunze”. Vooral zij die menen in deze tijd Toscane aan te moeten doen, zullen achteraf spijt krijgen van hun beslissing. Ach, waren zij toch naar deze noordelijke variant van Italiaanse zonneschijn gereisd. Voor hen die wel de juiste keuze maakten, volgen hier enige nuttige aanwijzingen.

De Plaats van Samenkomst is opnieuw het centrum van de Heerlijkheid, de Borgstede zelve. U vindt haar langs de Provincialeweg (N361) van Groningen naar Adorp. Langs die Provincialeweg treft U ter hoogte van nr. 4 (het adres van keuterijtje Harssensbosch) de vlag van de Heerlijkheid aan. Ter hoogte van de vlag is de oprijlaan naar Harssens. U kunt Uw voiture ter rechterzijde voor het toegangshek plaatsen. Ook zal er enige parkeerruimte langs de oprijlaan worden gecreëerd. De dienstdoende Grootmeester of één zijner daghofhoudsters kan in voorkomende gevallen bemiddelen en U een geschikte parkeerplek aanwijzen. U treft hierbij een overzichtskaartje van bovengenoemd bord aan. Zo kunt U werkelijk de Borgstede niet missen.

De ontvangst is bij de eerder genoemde keuterij, waar U Uw opwachting kunt maken bij de Heer van Harssens zelve. Ook de Minister van Staat, de Tijdelijk Geaccrediteerde voor de Heer van Harssens aan het Verheven Hof van Zijne Hoogmogende Majesteit de Koning van Siam en de Minister secretaris zullen U ontvangen. De Daghofhouding draagt zorg voor enige verversingen. U wordt daar vanaf 13.00 uur verwacht.

Het verloop van de Landdag ziet er als volgt uit:
 
 
13.30 uur: Aanvang der feestelijkheden en een woord van welkom, waarna voornoemde Tijdelijk Geaccrediteerde te Siam ons deelgenoot maakt van zijn nieuwe ontdekkingen inzake de Historie van Harssens (met lichtbeelden). Na afloop van de inleiding is er een tussentijdse laving der dorst.
15.00 uur: Aanvang werkzaamheden in vier groepen op de borgklip naar aanwijzingen van de Bouwmeester. De indeling der bouwteams (Entens, Ompteda, Hillebrandes en Ewsum) zal U duidelijk worden gemaakt meteen na de inleiding. Er zullen voldoende materialen aanwezig zijn om de verrassende ontdekkingen van de inleider in korte tijd te visualiseren. Praepareert U zich ook op het heraldisch bewerken van het schilderslinnen. Bawe Ompteda zal zich persoonlijk komen vergewissen van Uw prestaties.
17.00 uur: Tijd voor het Pannenbier. De Daghofhouding komt in actie.
Tegen het avonduur is er een changement des locations: Het middagprogramma is te Harssens; het avondprogramma speelt zich af in de Uithof van Harssens: Torenweg 10 te Adorp, onder de klokslag van Harssens. Ook daarvan is een kaartje gemaakt. Onderweg verdwalen lijkt daarmee uitgesloten.
17.30-18.00 uur:   Verplaatsing van het Gehele Gezelschap naar de Uithof van Harssens, aan de Torenweg 10 te Adorp.
18.00-19.00 uur: Aperitief om zich voor te bereiden op het Galadiner, dat in de Uithof geserveerd zal worden.
19.00 uur: Aanvang Galadiner.
21.00 uur: Afsluiting der feestelijkheden met een ‘Daverend Applaus’.

Aangaande de penningen:
Ten einde de feestelijkheden te kunnen bekostigen, wordt U verzocht - slechts wanneer U dat tot op heden achterwege gelaten hebt - zo spoedig mogelijk een bedrag van € 50,- per persoon over te maken op de bankrekening van Harssens: 3287.494.147 ten name van P.N. Rijlaarsdam (Quaestor Probandus).

Tenue:
Bij voorkeur stijlvol, doch kleurig en makkelijk zittend costume met bijpassende schoenen, waarop U zich desgewenst ook buiten de begaande lanen en dreven kunt bewegen. Een parasol of een parapluie kunnen soms uitkomst bieden.

Wij zien ernaar uit U bij deze feestelijke gelegenheid te Harssens te kunnen begroeten.

Met privilege van den Keizer, 
De Heer van Harssens
J.J. Stienstra
HK Mertijn Dijkstra   HK Peter Rijlaarsdam    HK Hein Bekenkamp
Minister van Staat     Quaestor Probandus     Minister Secretaris